حفظ قرآن همراه با شادابی و نشاط

دسته شماره 1 - زیر مجموعه شماره 1

  • ویژگی های طرح

برنامه روزانه مرکز حفظ و مفاهیم  قرآن کریم آل یاسین علیهم السلام

 

1) پخش مناجات و بیداری ؛

حدود ده دقیقه قبل از اذان صبح جهت مهیاشدن قرآن آموزان برای نماز صبح و شرکت در نماز جماعت مناجات پخش خواهد شد.

 

2) نمازجماعت صبح ؛

با توجه با اینکه شخص حافظ قرآن باید در عمل به قرآن و امور معنوی از عامه مردم پیش باشد لذا شرکت در نماز جماعت ها یکی از اهم مسائل در طول دوره یکساله می باشد که قرآن آموزان می بایست بر این امر توجه و عنایت خاصی داشته باشند .

 

3) قرائت دعای عهد ؛

بعد از برگزاری نماز جماعت صبح ، جهت میثاق با مولایمان حضرت ولی ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" دعای عهد قرائت خواهد شد.

 

4) مباحثه حفظ تحویلی و دودرس ؛

بعد از برگزاری نماز جماعت صبح و قرائت دعای عهد ، قرآن آموزان موظفند حفظی را که آن روز میبایست تحویل استاد دهند وهمچنین حفظ دو روز قبل را با یکدیگر مباحثه نمایند . این کار بسیار در امر تسلط محفوظات مؤثر خواهد بود.

 

5) برگزاری صبحگاه ؛

قبل از نرمش صبحگاهی ، قرآن آموزان در چند صف ، بصورت منظم وپشت سر یکدیگر ایستاده  و به قرائت دعای قبل ازتلاوت قرآن وقرائت چند آیه از کلام الله مجید و سپس سلام بر حضرت ابا عبد الله علیه السلام می پردازند.

 

6) برگزاری نرمش صبحگاهی ؛

برای موفقیت در امر مقدس حفظ قرآن ، داشتن تحرک و حفظ شادابی ، امری ضروریست. لذا قرآن آموزان در ابتدای صبح بعد از اجرای صبحگاه به نرمش صبحگاهی میپردازند که این امر موجب به گردش در آمدن خون و رفع کسالت، خواب آلودگی ،خمودگی و  پیدایش انگیزه میشود.

 

7) صبحانه ؛

 بعد اجرای صبحگاه و نرمش صبحگاهی و قبل از حاضر شدن در کلاس ارائه محفوظات ، تقسیم صبحانه به مدت 20 دقیقه انجام می پذیرد  که بصورت دسته جمعی سر یک سفره صبحانه میل مینمایند.

 

8) کلاس حفظ تحویلی،ده درس –حفظ جدید و دوره

حفظ تحویلی ، دو صفحه حفظی می باشد که قرآن آموز میبایست در ابتدای روز به استاد خویش تحویل دهد و این قسمت از ارائه محفوظات ، بصورت گروهی (گروه های 6الی7 نفره) می باشد.

ده درس ، عنوانی استکه برای تکالیف ده روز قبل انتخاب شده و به اینصورت است که هر قرآن آموز موظف است هر روز تکالیف ده روز قبل خود را از حفظ مرور نماید و استاد هر روز از این قسمت (ده درس) از شاگردان خود سؤال می نماید.این قسمت از ارائه محفوظات  بصورت گروه دو یاچند نفره خواهد بود. 

حفظ جدید ، دو صفحه حفظی است که قرآن آموزان میبایست فردا اول صبح تحویل استاد دهند ، لذا جهت آمادگی و تسلط هر چه بیشتر موظفند روز قبل حفظ نمایند و همراه با دوره به استاد خود تحویل دهند.

دوره ، عنوان آخری استکه انتخاب شده برای محفوظات خارج از محدوده ده درس .باتوجه به اینکه ده درس 20 صفحه (یک جزء) میباشد لذا مابقی صفحات خارج از این محدوده ، در دایره محدوده دوره قرار میگیرد. که طبق یک قاعده خاصی میبایست مرور و تحویل استاد شود. 

 

9) خواب قیلوله(خواب نیمروزی) ؛ 

حفظ قرآن مسأله ای استکه  نیاز به آرامش جسمی ، فکری و روحی دارد. باتوجه به ابنکه قرآن آموزان قبل از اذان صبح بیدار می شوند وبطور مداوم مشغول حفظ و مباحثه هستد ، برای جلوگیری از خستگی و حفظ تراوت و شادابی ، نیاز به استراحت بین روز دارند که بهترین زمان برای خواب نیمروزی ، قبل از اذان ظهر می باشد.

 

10) پخش قرآن ،بیدار باش و آمادگی قبل نماز ظهروسپس مباحثه دو درس ؛

جهت بیدار شدن قرآن اموزآن از خواب نیمروزی و مهیا شدن برای نماز و شرکت درنمازجماعت ظهر،به مدت پنج دقیقه قبل از اذان ظهر، قرآن پخش خواهد شد. همانطور که در بند های قبل گفته شد قرآن آموزان بعد از هر سه وعده نماز(صبح -ظهروعصر - مغرب و عشاء) موظفند حفظ تکلیف و دودرس را مباحثه کنند.

 

11) صرف ناهار ؛

بعد از نماز جماعت ظهر و عصر و مباحثه حفظ تکلیف و دو درس ، به مدت 20دقیقه ناهار تقسیم می شود ، که همه قرآن آموزان موظفند سر سفره بصورت دسته جمعی حاضر شوند وناهار خود را میل نمایند.

** حد فاصل بین ناهار و استماع ، وقت آزاد می باشد که قرآن آموزان این فرصت را غنیمت شمرده و غالب آنها به مرور محفوظات می پردازند.

 

12) استماع ترتیل ؛

این قسم از برنامه روزانه، استماع صفحاتی استکه در آینده قرار است حفظ شود چند هدف را دنبال میکند .

الف) بااستماع ، ساعت مطالعه عصر رسما شروع می شود.در واقع استماع،اعلامی است برشروع برنامه مطالعه عصر.

ب)استماع صفحاتی که قرار است در آینده حفظ شود ، این زمینه را فراهم میکند تا حفظ آنها راحت تر انجام پذیرد.

 

13) ساعت مرور محفوظات (ساعت مطاله) ؛

بعد از برگزاری برنامه استماع ترتیل،چند ساعت مطالعه تنظیم شده که قرآن آموزان میبایست در این ساعت ها مشغول انجام تکالیف روز آینده و مرور محفوظات روزهای قبل باشند. به اینصورت که بعد از هر ساعت مطالعه 15دقیقه استراحت مینماییند.

** هر ساعت مطالعه حدود یک ساعت و 15 دقیقه می باشد .

 

14) کلاس تفسیر؛ 

یکی از برنامه های عصر ، برگزاری کلاس تفسیر(ترجمه و مفاهیم)        می باشد. باتوجه به اینکه برنامه این مرکز(ومراکز مشابه) حفظ و مفاهیم  هر دو می باشد ، لذا این برنامه از اهمیت والایی برخوردار است.

 

15) ورزش عصرها ؛

علاوه بر نرمش صبحگاهی ، عصرها نیز یکساعت مانده به اذان مغرب وقت مختص ورزش میباشد که قرآن آموزان برای ایجاد تنوع ورفع خستگی ناشی از فعالیت روزانه خود به بازی تنیس و فوتبال دستی و دیگر سرگرمی ها میپردازند.

 

16) نماز جماعت مغرب و عشاء و مباحثه حفظ تکلیف و دودرس 

این قسمت نیز همانند دو قسم قبل (نماز صبح وظهرو عصر)اجراء می شود.

 

17) صرف شام؛

بعد از اتمام نماز جماعت مغرب و عشاء و مباحثه ، به مدت20 دقیقه وقت تقسیمی شام می باشد.

**به کسانی که خارج از وقت(وقت  تقسیم غذا)مراجعه نمایند غذا داده نمیشود لذا عزیزان میبایست در این بازه زمانی برای گرفتن غذا مراجعه نمایند.

 

18) کلاس تجوید ؛

برای ارتقای سطح قرائت ترتیل قرآن آموزان برگزاری کلاس تجوید از جمله اهم برنامه ها در طول دوره میباشد. برگزاری این کلاس تا هر زمانی که نیاز باشد برگزار خواهد شد.این کلاس معمولا بعد از صرف شام برگزار می شود.

 

19) برنامه مرور محفوظات در شب (ساعت مطالعه شب)؛

این برنامه نیز همانند برنامه عصر (ساعت مطالعه عصر) اجرا میشود. 

 

20) قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها؛

باتوجه به اینکه مؤسسه بیت الاحزان منتسب به حضرت زهرا سلام الله علیهاست لذا توجه وتوسل هر چه بیشتر به حضرت پیمودن مسیر را برای ما سهل و آسانتر میکند که یکی از راههای توسل قرائت همین زیارت نامه است.

 

21) نظافت شبانه؛

بعد از قرائت زیارت نامه ، حجره ها و محیط خوابگاه میباست توسط اعضای آن حجره نظافت شود.(به مدت 10 دقیقه )

 

22) آمادگی قبل خواب (مسواک-تجدید وضو) ؛

بعد ازآخرین برنامه روزانه که  نظافت شبانه است ، عزیزان قرآن آموز ده دقیقه فرصت دارند خودشان را برای خواب مهیا کنند.لذا کسانی که میخواند مسواک بزنند یا اینکه تجدید وضویی داشته باشند میبایست در این مدت زمان (ده دقیقه)انجام دهند.

 

23) خاموشی ؛

مهمترین بخش برنامه روزانه،خاموشی  میباشد. لذا رعایت خاموشی و سکوت بر همه عزیزان الزامیست و کسی در زمان خاموشی حق هیچگونه رفت و آمد را ندارد.